Een berg aan verhalen:
inspiratie voor training,
coaching en advies

Lidewey van der Sluis

“Elke investering in mensen moet het belang van de organisatie dienen”

Varen_in_de_mist

Mensen zijn niet alleen het belangrijkste kapitaal van een onderneming, maar vaak ook de grootste kostenpost. Hoogleraar Lidewey van der Sluis pleit dan ook voor een zakelijke kijk van Financials op het personeelsbestand. Als co-driver van de business hebben ze bovendien een gouden kans: het omarmen van de diversiteit binnen de organisatie. Een verhaal over purpose, onrust, shinen en onderlinge relaties: “That’s where the magic happens.”

Mensen verder helpen

Lidewey van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit, buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika, en visiting professor aan onder meer de University of Stellenbosch Business School. Op basis van haar wetenschappelijk werk ontwikkelt ze conceptuele modellen voor leiderschap, werkgeverschap, arbeidsrelaties en talentmanagement. “Wetenschap is voor mij het ontdekken van hoe de werkelijkheid werkt. Dit geeft je inzicht en kennis, en die breng ik dan weer terug in de praktijk om de mensen verder te helpen. Dat levert vervolgens nieuwe vraagstukken op die je moet onderzoeken. Zo help je elkaar verder. En zo sta ik in het leven.”

Grootste kostenpost

Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde Lidewey van der Sluis economie en ze promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de London Business School. Ze begeleidt, zoals ze dat zelf omschrijft, grote organisaties bij vraagstukken op het vlak van organisatie-inrichting en leidinggeven aan mensen. De economische kant klinkt daarbij nadrukkelijk door. “Mensen zijn vaak de grootste kostenpost binnen een bedrijf. Met dat in het achterhoofd moet een Finance-professional naar het personeelsbestand kijken. Er wordt bijvoorbeeld ook kritisch gekeken naar de kosten van het vastgoed. Waarom dan niet op die wijze naar mensen? Welke mensen zijn hun geld waard? Hoe kunnen we de investeringen in hen optimaal laten renderen?”

Een moonshot

Wil je tot een goed antwoord op die vragen komen, dan moet je als organisatie helder hebben waarvoor je staat en gaat. Welke mensen wil je gezien je strategie aan boord hebben en houden? Voor Lidewey van der Sluis is de purpose essentieel. “Een onderneming komt niet uit de lucht vallen. Er zit een plan achter en dat plan is de purpose, de reden van het bestaan. Als je die niet hebt, dan heb je als bedrijf geen motor, geen drive. En bewegen moet je! Ik zeg vaak dat je een moonshot moet hebben waarnaar je als organisatie verlangt, elke dag opnieuw.”

Het draait om het doel

Aan het bestuur en het management de taak om elke dag opnieuw duidelijk te maken wat die stip aan de horizon is, om continu datgene waarnaar wordt gestreefd tot leven te brengen. “En vanuit de purpose moeten de organisatiedoelstellingen goed worden geformuleerd, als basis voor de key performance indicatoren. Financials kunnen het rendement op de investeringen in mensen aan de hand hiervan heel goed bepalen.”
Lidewey van der Sluis onderstreept nadrukkelijk dat het niet draait om het individu, maar om de organisatie als totaal. “Elke medewerker moet zich daarvan bewust zijn en dat geldt zeker voor de Finance-professionals. Het draait niet om jou; het draait om het doel van de organisatie.”

Geen keuze maken is geen optie

Welke rol voor jou als professional is weggelegd, bepaal je zelf door ‘in de spiegel te kijken’. “Je hebt de keuze uit twee richtingen. Je kunt je tot co-driver ontwikkelen, een keuze in de breedte. Of je kiest ervoor om je te specialiseren, waarbij je de diepte in gaat en van een klein gedeelte steeds meer weet. Ik zie echter dat veel professionals geen keuze maken en dat is geen winnende optie. Om relevant te blijven, moet je kiezen! Dat wil ik elke Finance-professional meegeven. Kies je niet, dan word je nooit ergens écht goed in.”
“En altijd geldt dus dat het collectief boven het individu gaat. Het investeren in mensen doet een onderneming vanuit de purpose. Elke investering moet het belang van de organisatie dienen, dat is het doel. Een organisatie is immers geen democratie. Dat is een veelvoorkomend misverstand in mijn ogen. Het is niet de meeste stemmen gelden bij ‘wat gaan we doen?’. Die boodschap geef ik ook graag mee.”

Empathisch vermogen

De attitude is inmiddels belangrijker dan skills volgens Lidewey van der Sluis. “Je ziet heel duidelijk de ontwikkeling van skill based naar personal based. Het gaat van ‘wat kan ik?’ naar ‘wie ben ik? What makes me tick?’. Ik kan me voorstellen dat dit voor veel Financials moeilijk is. Belangrijk is om in beeld te hebben wat voor type mens je bent. Waar hou je van? Waar ligt je hart? Het draait om zelfkennis. Bij het zoeken van een juiste businesspartner draait het om persoonlijkheid. Zoek daarom een organisatie die bij je past!”
Vervolgens: “Financials zijn gewend om zich met vakkennis te profileren. Dat is ook goed, maar het is niet het enige dat telt. Wil je op de langere termijn succesvol zijn met je organisatie, dan moet je het vermogen hebben om je te verbinden met je omgeving en stakeholders. Ik zie echter in de opleidingen nog heel weinig aandacht voor ontwikkeling op relationeel niveau, zoals bijvoorbeeld op het vlak van luisteren en sociale vaardigheden. Daar moet met het oog op de toekomst verandering in komen als je het mij vraagt.”

Diversiteit binnen organisatie omarmen

Als het gaat om het succes van professionals in de toekomst, zijn er volgens Lidewey van der Sluis drie aspecten die de boventoon voeren. “Als eerste noem ik het kunnen werken in teams. Ten tweede je vermogen om probleemoplossend te handelen. En ten derde: het kunnen benutten van de diversiteit binnen de organisatie. Elk mens is verschillend. De kunst is om ieders kwaliteiten optimaal te benutten, om ieders kwaliteiten te kapitaliseren in relatie tot elkaar. Dat is essentieel. Ik noem dat ook wel het toekomstige goud van een organisatie. Om die reden heb je Financials nodig die niet alleen veel vakkennis hebben, maar die gelijktijdig deze diversiteit binnen de organisatie omarmen, van en met elkaar leren, en genieten van de eigenheid in het functioneren van collega’s.”

Vinden, binden, boeien en laten groeien

Lidewey van der Sluis is naast hoogleraar ook directeur en oprichter van Learning Vision en het daaraan verbonden powerhouse Competing for Talent. Talentmanagement draait volgens haar om het zorgdragen voor de continuïteit van de organisatie. Het aantrekken, aannemen, ontwikkelen en behouden van de juiste mensen is daarbij de rode draad. “Het gaat om het vinden, binden, boeien, laten bloeien van mensen. Maar ook over het laten afvloeien als mensen niet meer passen bij wat de organisatie nastreeft, of andersom”, aldus Van der Sluis, die professionals en organisaties motiveert de lat altijd hoog te leggen.

That’s where the magic happens

“We hebben in Nederland de neiging om te sturen op balans. Maar om in beweging te zijn moet je juist uit balans zijn. Zorg maar voor onrust, schud de boel maar wakker. Er zijn over het algemeen twee redenen om te gaan bewegen: vanuit angst en vanuit verlangen. Mijn advies is om de beweging vanuit verlangen te stimuleren. Dat kan door als organisatie duidelijk te zijn over de bedoeling van het hele gebeuren. Over wat je wilt en waarom. Zo krijg je mensen in beweging. En leg de lat maar hoog. Mensen kunnen vaak meer dan ze denken. Daarom prikkel ik professionals niet tevreden te zijn met wat is bereikt of gerealiseerd. Het kan altijd beter”, zo motiveert Lidewey van der Sluis, die tot slot nogmaals benadrukt hoe belangrijk het is om bij de keuze voor co-driverschap de kracht van mensen en hun onderlinge verschillen te benutten: “Als Financial moet je je niet te veel op individuen maar op hun onderlinge relaties richten; de werkrelaties tussen collega’s en met klanten en leveranciers doen er toe. That’s where the magic happens. Als co-driver kan dat als je verantwoordelijkheid neemt voor het functioneren van collega’s. Jij zorgt dan dat de organisatie bloeit en bruist en medewerkers shinen. Daarvoor moet je je collega’s stimuleren om elkaar te helpen, elkaar iets te gunnen, elkaar in het licht te zetten. Niet zelf scoren, maar láten scoren. De Financial als co-driver geeft daarin het goede voorbeeld.”

samen
topmomenten
beleven